Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Eğitim Birimi

  EĞİTİM-ÖĞRETİM BİRİMİ

  EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİMİZ

                Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.
     
      Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.
     
      Bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.

      Ceza infaz kurumlarında eğitim; kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün hâlinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

      Hükümlü ve tutukluların, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir. Meslekî eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar da dikkate alınarak düzenlenmektedir.
     
      Hükümlü ve tutuklular kurumda bulunan kitap ve dergiden haftada en az bir kez, değiştirebilerek yararlanmaktadırlar.
    
      Hükümlü ve tutukluların beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmekte olup isteyen kurum açık ve kapalı spor salonlarından belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır.
     
      Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, münazara, satranç ve dama turnuvaları düzenlenmektedir.
   
     Eğitim faaliyetlerinde, kurum dışından da destek alınmakta olup bu kurumlar başlıca Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversiteler, İl Halk Kütüphanesi ve Çeşitli sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek alınmaktadır. Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Birimince rehberlik yapılmaktadır.

    

      Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli mali kaynak, alet, donanım ve öğretici personel temin edilmekte olup eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir.

      Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:
  a. Yetişkin Eğitimi l. Kademe Okuma-Yazma Kursu
  b. Yetişkin Eğitimi ll. Kademe Eğitimi
  c. Açık İlköğretim Okulu
  d. Açık Öğretim Lisesi
  e. Yüksek Öğretim
       

  2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

  3. İş ve Meslek Eğitimi Kursları

  4. Kütüphane Faaliyetleri


  5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
  a. Belirli Gün ve Haftalar b. Bilgi Yarışmaları
  c. Konferanslar
  d. Elişi Çalışmaları
  e. Film Gösterimi

  6. Diğer Çalışmalar
  a. İdare ve Gözlem Kurulu
  b. Eğitim Kurulu
  c. Disiplin Kurulu 

   

  YETİŞKİN EĞİTİMİ

       Eğitim-öğretim çalışmaları ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen “eğitim haritası” kapsamında yürütülmektedir.  Bu hizmetler Kurum Öğretmeni ve  eğitim ve öğretim servisi personelleri tarafından yürütülmektedir. 
   

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

       Yabancı uyruklu hükümlü-tutukluların barındırıldığı bir kurum olmamız sebebiyle Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu hükümlü-tutuklulara Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Kursları açılmaktadır.Bu kurslar Kartal Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Maltepe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde yürütülmektedir.
   

  AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU VE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

       Kurumumuzda Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi’nde okumak isteyen tüm hükümlü-tutuklulara yardımcı olunarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Kayıt işlemleri ,kitap hizmetleri ve sınavları eğitim birimi tarafından yürütülmektedir.
   

  HAZIRLIK KURSLARI

       Hükümlü veya tutuklu öğrencileri AİO, AÖL, YGS,LYS ve AÖF gibi sınavlara hazırlamak, başarı oranlarını artırmak ve bu tür sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak için hazırlık kursları açılması için çalışmalar devam etmektedir.
   

  AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

       Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri ve sınavlarına katılmaları kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınavlar: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen YGS,LYS,DGS, KPSS vb. sınavlar, kurumumuzda yapılmaktadır.
   

  YÜKSEK ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

       Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların okullarının kabul etmesi durumunda sınavlara katılmaları sağlanmakta ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.
   

  DİN HİZMETLERİ VE AHLAKİ GELİŞİM

       Din ve ahlâk bilgisi dersleri, 30.3.2001 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokol”ü ve 26.9.2002 tarihli “Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı” da dikkate alınarak Maltepe İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri  veya vaizlerce yürütülmektedir.Şu anda kurumumuzda bir (3) vaiz görev yapmaktadır.
   

  İŞ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

       İş ve meslek eğitimi, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.  Kurslar Kartal  Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve MaltepeHalk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılmaktadır.
   

  KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

       Kütüphane faaliyetleri, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesine göre yürütülmekte olup tüm odalarda kütüphane listesi bulunmakta ve her onbeş günde bir kitap dağıtımı yapılmaktadır. Kurum kütüphanemizde bulunan 4401 adet kitap ile bütün hükümlü ve tutuklulara hizmet verilmektedir.
   

  SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

       Eğitim kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, sosyal ve kültürel faaliyetler, kurum öğretmeni ve sosyal hizmet uzmanı tarafından birlikte yürütülmektedir.
   

  KONFERANS VE SEMİNERLER

       Hükümlülerin ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenmektedir. Hükümlülerin ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenmektedir. 
   

  SPOR ÇALIŞMALARI

       Kurumumuzda 1 adet kapalı spor salonu,2 adet açık futbol sahası bulunmakta olup; basketbol,voleybol ,futbol,masa tenisi gibi sportif faaliyetler ve spor turnuvaları kurum personelleri tarafından yürütülmektedir.Turnuvalarda dereceye giren hükümlü-tutuklulara çeşitli hediyeler verilerek motivasyonlarının arttırılması amaçlanmaktadır.
   

  DİĞER SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

       Tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunları, müzik, el sanatları, sergi, bilgi yarışmaları, münazara, satranç-dama vb. çalışmalar yapılmakta veya planlanmakta ayrıca önemli gün ve haftaların kutlanması sağlanmaktadır.

  Adres

  Eskişehir - Seyitgazi Karayolu 14. Km Odunpazarı /Eskişehir

  Telefon

  0222 417 6101 - 6116

  Faks: 0222 417 61 81

  E-Posta

  eskisehir.ltkcikisaretadalet.gov.tr